KBT-podden
197. Att samtala om framtiden i terapi - samtalsbehandling del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke

197. Att samtala om framtiden i terapi - samtalsbehandling del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke

April 12, 2021

Att samtala om framtiden i terapi - samtalsbehandling del 2.  

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

 

Detta är ett klipp från avsnitt 197.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • I psykoterapi är ”samtalet” själva behandlingen.
 • Hur blir språket ”kuren” och hur blir språket ”krämpan”?
 • Vad är tidsaspekten i samtalsterapi?
 • Vad är framtiden?
 • Vilket avstånd har framtiden från nuet?
 • Vilken funktion fyller det att prata om framtiden i behandling?
 • På vilka sätt visar sig framtiden i språket?
 • Hur använder man framtiden i samtalsbehandling?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Niklas Törneke Leg läkare, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut, handledare/lärare i psykoterapi.

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

196. Att samtala om det förflutna i terapi - samtalsbehandling del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke

196. Att samtala om det förflutna i terapi - samtalsbehandling del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke

April 5, 2021

Att samtala om det förflutna i terapi - samtalsbehandling del 1.  

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

 

Detta är ett klipp från avsnitt 196.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • I psykoterapi är ”samtalet” själva behandlingen.
 • Hur blir språket ”kuren” och hur blir språket ”krämpan”?
 • Vad är tidsaspekten i samtalsterapi?
 • Vad är det förflutna?
 • Vilket avstånd har det förflutna från nuet?
 • Vilken funktion fyller det att prata om det förflutna i behandling?
 • På vilka  sätt visar sig det förflutna i språket?
 • Hur använder man det förflutna i samtalsbehandling?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Niklas Törneke Leg läkare, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut, handledare/lärare i psykoterapi.

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

195. Olika känslor - Grundkurs i KBT: kom igång med KBT i ditt dagliga arbete. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

195. Olika känslor - Grundkurs i KBT: kom igång med KBT i ditt dagliga arbete. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

March 29, 2021

Olika känslor - Grundkurs i KBT: kom igång med KBT i ditt dagliga arbete. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

 

Detta är ett klipp från avsnitt 195.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Alla känslor finns av en anledning.
 • Alla känslor har ett budskap och kommer med information.
 • Alla känslor är kopplade till våra behov.
 • Primära känslor är medfödda .
 • Sekundära känslor är inlärda.
 • Hjärnan tror att allt sker i nuet.
 • Neutrala känslor.
 • Positiva  känslor.
 • Negativa känslor

Avsnittet kommer från KBTarna - Bli en bättre behandlares webbaserade

Grundkurs i KBT: kom igång med KBT i ditt dagliga arbete.

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

194. Rollspel affektfobiterapi - ett klientfall. Affektfobiterapi del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Katja Lindert Bergsten

194. Rollspel affektfobiterapi - ett klientfall. Affektfobiterapi del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Katja Lindert Bergsten

March 22, 2021

Rollspel affektfobiterapi - ett klientfall. Affektfobiterapi del 2

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Katja Lindert Bergsten

 

Detta är ett klipp från avsnitt 194.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Vilka frågor är bra att ställa för att komma i kontakt med känslorna och kroppsförnimmelser i affektfobiterapi?

 • Hur jobbar man med känslorna?
 • Vad händer när man stannar kvar i klientens känsla?
 • Vilka primära känslor kommer fram i samtalet?
 • Hur kan man fånga undvikanden?
 • Hur lockar man fram trygg plats?
 • Vad kan man be om för att få stöd av andra?
 • Vilka strategier behöver den fiktiva klienten Lena hjälp med för att komma vidare?
 • Hur arbetar man upplevelsebaserat i affektfobiterapi?
 • Vad har vår fiktiva Lena med sig i sitt inre och hur lockar Katja fram, och plockar upp, det hon behöver arbeta med för att gå vidare i livet?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Katja Lindert Bergsten är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och fil.dr i psykologi samt författare.

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

193. Affektfobiterapi del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Katja Lindert Bergsten

193. Affektfobiterapi del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Katja Lindert Bergsten

March 15, 2021

Affektfobiterapi del 1.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Katja Lindert Bergsten

 

Detta är ett klipp från avsnitt 193.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Vad är affektfobiterapi?
 • Vad är känslor?
 • Vilka budskap kan känslor ge?
 • Hur kopplar man ihop känslor och grundläggande behov?
 • Kan man dra nytta av anknytningsmönster när man behandlar?
 • Vad menas med att känslor är information från mig till mig?
 • Hur mörkar vi känslor?
 • Vilka är de två stegen i affektskolan?
 • Vad är den inre konfliktmodellen?
 • Vad menas med att känslor  är bryggan mellan  den inre och den yttre världen
 • Hur kan man förstå klientens känsla av ”tomhet”?
 • Vad innehåller konfliktmodellens ”triangel”?
 • På vilka sätt är affektfobiterapi upplevelsebaserad terapi?
 • När är inre konflikter adaptivt?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Katja Lindert Bergsten är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och fil.dr i psykologi samt författare.

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

192. Att rollspela och modellera sociala färdigheter - ett klientfall: social färdighetsträning del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Helena Hammerström

192. Att rollspela och modellera sociala färdigheter - ett klientfall: social färdighetsträning del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Helena Hammerström

March 8, 2021

Att rollspela och modellera sociala färdigheter - ett klientfall: social färdighetsträning del 2. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Helena Hammerström

 

Detta är ett klipp från avsnitt 192.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Vad bör man tänka på innan man rollspelar med en klient?
 • Vad börjar ofta social färdighetsträning med?
 • Vad är viktigt att instruktören gör först?
 • Vilken gång har social färdighetsträning?
 • Hur skiljer sig social färdighetsträning i grupp från den individuella träningen?
 • När ger man positiv förstärkning?
 • När är det okej att ge konkret feedback som gynnar beteendeförändring?
 • Hur går det för vår fiktiva klient Ubbe med social ångest?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Helena Hammerström Socionom och kurator. Handledare i social färdighetsträning och författare.

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

191. Bra att veta om social färdighetsträning för dig som behandlare - del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Helena Hammerström

191. Bra att veta om social färdighetsträning för dig som behandlare - del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Helena Hammerström

March 1, 2021

Bra att veta om social färdighetsträning för dig som behandlare - del 1. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Helena Hammerström

 

Detta är ett klipp från avsnitt 191.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Vad är sociala färdigheter?
 • Hur kan man använda social färdighetsträning i förebyggande syfte i familjer och skolor?
 • Hur arbetar man  med sociala färdigheter som saknas och färdigheter som redan finns men som inte används?
 • Vad kan de 50 olika sociala färdigheterna handla om t ex att lyssna, att ge komplimanger, att be om förlåtelse?
 • Hur kan det skilja sig att arbeta med, dels en familj och dels en individ?
 • Vilka sociala mikrofärdigheter arbetar man med t ex  att le, att sträcka på sig, att titta någon i ögonen?
 • Hur kan man lägga upp de två delarna i social färdighetsträning, att ge psykoedukation och att träna?
 • Vad ingår  i klassrumsfärdigheter?
 • Varför är det viktigt att  börja med  kommunikation när man arbetar  med 
 • familjer?
 • Vilka sociala färdigheter väljer man när man arbetar med enskilda individer?
 • Vad kan vi göra  som hjälpare för att minska vår rädsla att rollspela och öka social färdighetsträning tillsammans med klienten?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Helena Hammerström Socionom och kurator. Handledare i social färdighetsträning och författare.

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

190. Funktionell analys på PMS och PMDS - ett klientfall för behandlare. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Maria Gröndal

190. Funktionell analys på PMS och PMDS - ett klientfall för behandlare. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Maria Gröndal

February 24, 2021

Funktionell analys på PMS och PMDS - ett klientfall för behandlare. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Maria Gröndal

 

Detta är ett klipp från avsnitt 190.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Hur går kartläggningen för PMDS till?
 • Vad börjar man med att registrera?
 • Hur ser den funktionella analysen ut?
 • Vad kan man påverka och inte påverka med psykologisk behandling?
 • Varför är återhämtning så viktig vid PMDS i den ”icke-PMDS”-perioden och hur ser det ut för vår klient?
 • Hur prioriterar man vad som ska behandlas om klienten också har en annan diagnos t ex  depression?
 • Vilka fokusområden i behandlingsplanen blir det för vår klient?
 • Är det här ett till område som bör få uppmärksamhet vid kartläggningen av alla menstruerande personer som kommer för behandling?
 • Hur går det för vår fiktiva klient Katja?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Maria Gröndal Leg.psykolog och doktorand

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

189. Hur hanterar man konflikter i arbetslivet som organisationskonsult? - Konflikthantering i arbetslivet del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Jordan

189. Hur hanterar man konflikter i arbetslivet som organisationskonsult? - Konflikthantering i arbetslivet del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Jordan

February 17, 2021

Hur hanterar man konflikter i arbetslivet som organisationskonsult? - Konflikthantering i arbetslivet del 2. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Thomas Jordan

 

Detta är ett klipp från avsnitt 189.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Vilka är fyra former av konflikthantering i arbetslivet?
 • När kan man använda dialog för att lösa konflikter i arbetslivet?
 • Vad innebär att hantera konflikter i arbetslivet med hjälp av diskussion och förhandling?
 • När tar man till regelstyrda procedurer för att lösa konflikter i arbetslivet
 • Vad innebär ”rå tvingande  makt” som alternativ vid konflikthantering?
 • På vilka tre sätt kan man  ta sig an konflikthantering?
 • Vad innefattar de fem faserna i gruppmedling vid konflikthantering?
 • Glöm inte att förebygga en konflikt och ha revision av de hanterade konflikter.

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Thomas Jordan, är forskare och lärare på Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, samt kursledare, handledare m.m. i eget företag (Perspectus Kommunikation AB).

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

188. Diagnostiska verktyg för konflikthantering - Konflikthantering i arbetslivet del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Jordan

188. Diagnostiska verktyg för konflikthantering - Konflikthantering i arbetslivet del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Jordan

February 17, 2021

Diagnostiska verktyg för konflikthantering - Konflikthantering i arbetslivet del 1. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Thomas Jordan

 

Detta är ett klipp från avsnitt 188.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

 • Vad är konflikter och hur kan man definiera dem?
 • Vad är ABC-modellen?
 • Hur fungerar konflikttriangelns princip?
 • Från vilka tre nivåer behöver man utforska konflikter?
 • Vilka 6 diagnostiska frågor är viktiga att ställa när man utreder konflikter?
 • Hur kan man arbeta med de inblandades motivation för att, dels se motivationsnivån för att vilja lösa konflikten, och dels att öka motivationen för att lösa konflikten?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Thomas Jordan, är forskare och lärare på Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, samt kursledare, handledare m.m. i eget företag (Perspectus Kommunikation AB).

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App