KBT-podden
210. Makt och privilegier i psykoterapi: Bra att veta för dig som behandlare del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Malin Fors

210. Makt och privilegier i psykoterapi: Bra att veta för dig som behandlare del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Malin Fors

July 19, 2021

Makt och privilegier i psykoterapi:

Bra att veta för dig som behandlare del 3. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå

Gäst: Malin Fors leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och psykoanalytiker (IFPS) i Hammerfest, Norge. Hon arbetar vid Finnmarkssykehuset, har en egen praktik samt är lektor vid UiT, Norges arktiske universitet.:

 

Detta är ett guldkorn från avsnitt 210.

Du hittar också ett annat guldkorn i IGTV på Bli en bättre behandlares Instagram.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Ju mer privilegierad, ju mer blinda fläckar. Vad säger studier om detta?
 • Vad säger fyrfältaren ”Relativa privilegiers matris”?
 • Hur kan det bli när privilegier är i terapeutens favör?
 • Hur kan det bli när privilegierna är i patientens favör?
 • Hur kan vi förstå när vi själv som hjälpare hamnar i en av dessa grupper?
 • Hur gör vi när vi ska hitta våra blinda  fläckar?
 • Vilka misstag kan vi lära oss av?
 • Hur kan du lära dig om dina egna blinda fläckar..och samtidigt vara förlåtande?

 

Här finner du poddbloggen och kan köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

209. Makt och privilegier i psykoterapi: Bra att veta för dig som behandlare del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Malin Fors

209. Makt och privilegier i psykoterapi: Bra att veta för dig som behandlare del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Malin Fors

July 12, 2021

Makt och privilegier i psykoterapi:

Bra att veta för dig som behandlare del 2. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå

Gäst: Malin Fors leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och psykoanalytiker (IFPS) i Hammerfest, Norge. Hon arbetar vid Finnmarkssykehuset, har en egen praktik samt är lektor vid UiT, Norges arktiske universitet.:

 

 

Detta är ett guldkorn från avsnitt 209.

Du hittar också ett annat guldkorn i IGTV på Bli en bättre behandlares Instagram.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Ju mer privilegierad, ju mer blinda fläckar. Vad säger studier om detta?
 • Vad säger fyrfältaren ”Relativa privilegiers matris”?
 • Vad innefattar grupperna med likheter i privilegier och likheter i ickeprivilegier?
 • Hur kan vi förstå när vi själv som hjälpare hamnar i en av dessa grupper?
 • Hur gör vi när vi ska hitta våra blinda fläckar?
 • Vilka misstag kan vi lära oss av?
 • Hur kan du lära dig om dina egna blinda fläckar.…och samtidigt vara förlåtande?

 

Här finner du poddbloggen och köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

208. Makt och privilegier i psykoterapi: Bra att veta för dig som behandlare del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Malin Fors

208. Makt och privilegier i psykoterapi: Bra att veta för dig som behandlare del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Malin Fors

July 5, 2021

Makt och privilegier i psykoterapi:

Bra att veta för dig som behandlare del 1. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå

Gäst: Malin Fors leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och psykoanalytiker (IFPS) i Hammerfest, Norge. Hon arbetar vid Finnmarkssykehuset, har en egen praktik samt är lektor vid UiT, Norges arktiske universitet.:

 

 

Detta är ett klipp från avsnitt 208.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Vad är sociala makthierarkier?
 • Hur kommer social makt in i terapirummet?
 • Vad är blinda fläckar och fördomar?
 • Kan både behandlare och klient ha blinda fläckar?
 • Vad betyder det att ha privilegier eller att vara priviligerad?
 • Hur kan man veta om man är priviligerad eller inte?
 • När blir det ett mönster och vad betyder dessa mönster av social makt och privilegier?
 • När blir man  ”farlig”?
 • På vilket sätt visar sig skammen?

 

Här finner du poddbloggen och köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

207. Hur utreder man kränkande särbehandling i arbetslivet: Beteendevetare i företagshälsovård del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Ingela Johansson

207. Hur utreder man kränkande särbehandling i arbetslivet: Beteendevetare i företagshälsovård del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Ingela Johansson

June 21, 2021

Hur utreder man kränkande särbehandling i arbetslivet: Beteendevetare i företagshälsovård  del 2. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Gäst: Ingela Johansson  Beteendevetare, organisationskonsult och certifierad faktautredare av kränkande särbehandling.

 

Detta är ett klipp från avsnitt 207.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Vilka är 3 etablerade utredningsmetoder i Sverige — FAKTA, RUM och KAKS?
 • När tillämpar man dessa olika utredningsmetoder?
 • Vilka händelser passar de olika utredningsmetoderna?
 • Var kommer arbetsmiljölagen in i bilden?
 • Vad söker man efter när man gör en utredning?
 • När gör man en arbetsmiljökartläggning?
 • Vilka personer ingår i en utredning?
 • Hur ser förloppet ut på en utredning för kränkande särbehandling?
 • Vilket ansvar har arbetsgivaren?
 • Hur återkopplar man rekommendationen?
 • Vem åtgärdar det som är rekommenderat?
 • Ökad kunskap och förebyggande av kränkande särbehandling i första hand!

 

Här finner du poddbloggen och köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

206. Vad är kränkande särbehandling i arbetslivet: Beteendevetare i företagshälsovård del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Ingela Johansson

206. Vad är kränkande särbehandling i arbetslivet: Beteendevetare i företagshälsovård del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Ingela Johansson

June 14, 2021

Vad är kränkande särbehandling i arbetslivet: Beteendevetare i företagshälsovård  del 1. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Gäst: Ingela Johansson  Beteendevetare, organisationskonsult och certifierad faktautredare av kränkande särbehandling.

 

Detta är ett klipp från avsnitt 206.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Vad är kränkande särbehandling?
 • Hur skiljer sig kränkande särbehandling och mobbning åt? 
 • Vad säger arbetsmiljölagen om kränkande särbehandling och mobbning?
 • Vilka två faktorer behöver finnas för att det ska bli kränkande särbehandling  eller mobbing?
 • Varför uppstår kränkande särbehandling?
 • Vad  händer om man vill anmäla?
 • Och vad händer om man blir anmäld?
 • Vem får anmäla?
 • Hur går förbedömningen till?
 • Blir det alltid en utredning? OM inte, vad händer då?
 • När kommer konflikthantering eller medling in i bilden?
 • Får man vara anonym?
 • Är det frivilligt att välja anmälan och sedan utredning?

 

Här finner du poddbloggen och köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

205. Så använder psykologiska rådgivare KBT och ACT inför EM i fotboll: Idrott- och fotbollspsykologi del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Daniel Ekvall

205. Så använder psykologiska rådgivare KBT och ACT inför EM i fotboll: Idrott- och fotbollspsykologi del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Daniel Ekvall

June 7, 2021

Så använder psykologiska rådgivare KBT och ACT inför EM i fotboll: Idrott- och fotbollspsykologi del 2. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Gäst: Daniel Ekvall Psykolog, idrottspsykolog, pedagog och psykologisk rådgivare för svenska herrlandslaget i fotboll.

 

Detta är ett klipp från avsnitt 205.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Så använder psykologiska rådgivare KBT och ACT inför EM i fotboll:

 • Vilka 3 teman finns för fotbollspsykologisk rådgivning, där beteendeperspektivet är i fokus, med hjälp av inlärningsteorin, KBT och ACT?
 • Hur använder man de 3 temana för fotbollspsykologisk rådgivning?
 • Kan man applicera de 3 temana inom andra idrotter och andra nivåer av idrotter, barn och ungdomar?
 • Tema 1: Vad är nästa aktion
 • Tema 2: Hur gör jag lagkamrater bättre
 • Tema 3: En långsiktig och hållbar karriär

 

Här finner du poddbloggen och köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

204. Så använder psykologiska rådgivare KBT och ACT inför EM i fotboll: Idrott- och fotbollspsykologi del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Daniel Ekvall

204. Så använder psykologiska rådgivare KBT och ACT inför EM i fotboll: Idrott- och fotbollspsykologi del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Daniel Ekvall

June 1, 2021

Så använder psykologiska rådgivare KBT och ACT inför EM i fotboll: Idrott- och fotbollspsykologi del 1. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Gäst: Daniel Ekvall Psykolog, idrottspsykolog, pedagog och psykologisk rådgivare för svenska herrlandslaget i fotboll.

 

Detta är ett klipp från avsnitt 204.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Vilket är syftet med arbetet som psykologisk rådgivare inom idrotten? 
 • Vad gör man som psykologisk rådgivare med elitidrottare? 
 • Hur fångar den psykologiska rådgivningen beteendeperspektivet med hjälp av inlärningsteorin, KBT och ACT?
 • Vilka är tre teman som man kan använda när man arbetar som fotbollspsykologisk rådgivare inom lagsport och specifikt Svensk fotboll?
 • Använder man samma psykologiska rådgivning för idrottare som inte är på elitnivå?
 • Skiljer det sig åt när man arbetar med barn och ungdomar?
 • Hur hanterar man psykisk ohälsa när man arbetar som psykologisk rådgivare inom elitidrotten?
 • Skiljer sig arbetet med fotbollspsykologisk rådgivning åt vad gäller damer och herrar?
 • Så använder psykologiska rådgivare KBT och ACT inför EM i fotboll

 

Här finner du poddbloggen och köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

203. Prognos och samsjuklighet vid bipolär sjukdom - Bra att veta för dig som behandlare. Bipolaritet del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Vlad Serban Todor

203. Prognos och samsjuklighet vid bipolär sjukdom - Bra att veta för dig som behandlare. Bipolaritet del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Vlad Serban Todor

May 24, 2021

Prognos och samsjuklighet vid bipolär sjukdom - Bra att veta för dig som behandlare. Bipolaritet del 3.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Gäst: Vlad Serban Todor ST-läkare inom psykiatri

 

Detta är ett klipp från avsnitt 203.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Prognosen för bipolär sjukdom
 • Debutåldern för bipolär sjukdom
 • Samsjuklighet vid bipolär sjukdom t ex ångest, missbruk, annat?
 • Fungerar antidepressiva läkemedel vid bipolaritet?
 • Några tips till oss behandlare för att känna igen bipolaritet och inte förväxla diagnosen med andra diagnoser

 

Här finner du poddbloggen och köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

202. Medicinering vid bipolär sjukdom - Bra att veta för dig som behandlare. Bipolaritet del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Vlad Serban Todor

202. Medicinering vid bipolär sjukdom - Bra att veta för dig som behandlare. Bipolaritet del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Vlad Serban Todor

May 17, 2021

Medicinering vid bipolär sjukdom - Bra att veta för dig som behandlare. Bipolaritet del 2.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Gäst: Vlad Serban Todor ST-läkare inom psykiatri

 

Detta är ett klipp från avsnitt 202.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Vilka mediciner är hjälpsamma vid bipolaritet?
 • Hur fungerar stämningsstabiliserande läkemedel i hjärnan och vad händer med neurotransmittorerna?
 • Behöver man livslång medicinering vid bipolär sjukdom eller klarar man sig utan?
 • Vilka biverkningar av medicinering vid bipolär sjukdom är vanliga?

 

Här finner du poddbloggen och köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

201. Vad är bipolär sjukdom typ 1 och typ 2 - Bra att veta för dig som behandlare. Bipolaritet del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Vlad Serban Todor

201. Vad är bipolär sjukdom typ 1 och typ 2 - Bra att veta för dig som behandlare. Bipolaritet del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Vlad Serban Todor

May 10, 2021

Vad är bipolär sjukdom typ 1 och typ 2 - Bra att veta för dig som behandlare. Bipolaritet del 1.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Gäst: Vlad Serban Todor ST-läkare inom psykiatri

 

Detta är ett klipp från avsnitt 201.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Vad är bipolär sjukdom typ 1?
 • Och vad är bipolär sjukdom typ 2?
 • Vilka är de tre faktorer som man tror förklarar bipolaritet?
 • Hur påverkar ärftlighet bipolaritet?
 • Vilka neurotransmittorer är i obalans i hjärnan vid bipolaritet?
 • Och vilka externa faktorer tror man kan påverka utvecklandet av bipolaritet?
 • Skillnaden mellan hypomani och mani?
 • Bipolär sjukdom typ 3, cykloteni och ospecificerad bipolaritet?
 • Hur skiljer man mellan unipolär depression och bipolär depression?

 

Här finner du poddbloggen och köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App