KBT-podden
218. Kreativ hopplöshet - ACT. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Rikke Kjelgaard

218. Kreativ hopplöshet - ACT. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Rikke Kjelgaard

October 11, 2021

Kreativ hopplöshet - ACT

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå

 

Gäst:

Rikke Kjelgaard Leg.psykolog, författare, föredragshållare och internationalt godkänd ACT trainer.

 

Detta är ett guldkorn från avsnitt 218.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Vad är kreativ hopplöshet i ACT?
 • När använder man den?
 • Hur kan den vara till hjälp?

 

Här finner du poddbloggen och kan köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

Följ oss på Instagram och Facebook

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

217. Tre nivåer av självet. Existentiell beteendeterapi del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Möller och Isabel Petrini

217. Tre nivåer av självet. Existentiell beteendeterapi del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Möller och Isabel Petrini

September 27, 2021

Tre nivåer av självet. Existentiell beteendeterapi del 2.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå

 

Gäst:

Niklas Möller är leg. psykolog och verksamhetschef vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala.

Isabel Petrini är leg. psykolog och arbetar på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala.  

 

Detta är ett guldkorn från avsnitt 217.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Berättaren, utforskaren och observatören är de tre nivåerna av självet. Hur arbetar man med dem i terapin?
 • Värden i livet är det som motiverar oss till att ta steg, komma till skott
 • Att jobba med kortsiktiga konsekvenser som bara är en handling bort
 • Komma i kontakt med delmål
 • Att förstå de stora orden, vad det betyder för personen man möter
 • Hur ”gör” man de stora orden?
 • Vilka korsningar har vi själva som terapeuter och vilka val gör vi i vårt arbete, och varför?

 

Här finner du poddbloggen och kan köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

Följ oss på Instagram och Facebook

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

216. Existentiell beteendeterapi del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Möller och Isabel Petrini

216. Existentiell beteendeterapi del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Möller och Isabel Petrini

September 13, 2021

Existentiell beteendeterapi del 1.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå

 

Gäst:

Niklas Möller är leg. psykolog och verksamhetschef vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala.

Isabel Petrini är leg. psykolog och arbetar på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala.  

 

Detta är ett guldkorn från avsnitt 216.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Vad menas med existentiell beteendeterapi ?
 • Vad är metaforen Throwness city?
 • Hur förklaras det att vi blir inkastade i livet  och utkastad ur livet?
 • På vilka sätt kan man komma till sina vägval?
 • Kan man göra aktiva val?
 • Hur fria är vi att välja?

 

Här finner du poddbloggen och kan köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

Följ oss på Instagram och Facebook

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

215. Fokuserad intervju och fallformulering - FACT del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Gustavsson

215. Fokuserad intervju och fallformulering - FACT del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Gustavsson

August 30, 2021

Fokuserad intervju och fallformulering - FACT del 2.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå

 

Gäst:

Thomas Gustavsson leg. psykolog, verksam vid Segesholms och Österlensportens behandlingshem för unga kvinnor med självskadebeteende i kombination med allvarliga psykiska problem.

 

Detta är ett guldkorn från avsnitt 215.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Vad är kreativ hopplöshet?
 • Vilka är de 4 diagnostiska frågor man vill kunna ha fått svar på i intervjun/kartläggningen?
 • Hur kan man använda ”love, work, play, health?
 • Skilja mellan funktionell analys och kontextuell analys? 
 • Vilka är de tre T´na som ingår i kartläggningen?
 • Hur flyter intervjun över till intervention och behandling?
 • Prioritering av vad som ska behandlas?
 • Hur tänker man att undvikandet och färdigheter påverkar problemet?
 • Varför blir det viktigt att arbeta affektfokuserat med problemet?
 • Hur arbetar man direkt med det man har i terapirummet t ex undvikanden, färdigheter och affekter i exponering?
 • Kan man rama om problemet från ett undvikande till en värderad riktning?

 

Här finner du poddbloggen och kan köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

Följ oss på Instagram och Facebook

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

214. Vad är Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy - FACT del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Gustavsson

214. Vad är Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy - FACT del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Gustavsson

August 16, 2021

Vad är Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy - FACT del 1.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå

 

Gäst:

Thomas Gustavsson leg. psykolog, verksam vid Segesholms och Österlensportens behandlingshem för unga kvinnor med självskadebeteende i kombination med allvarliga psykiska problem.

 

Detta är ett guldkorn från avsnitt 214.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Vad är FACT?
 • Vad menas med att FACT har fokus mot en population hellre än individen?
 • Hur kan FACT eller Primärvårds ACT, hjälpa hela teamet?
 • Reflektioner om biverkningar av och avhopp från psykoterapi
 • Hur tänker man om avslut av vårdkontakt och välkommen tillbaka?
 • Vilka är skillnaderna mellan FACT och traditionell ACT?
 • Hur tänker man kring färdighetsträning?

 

Här finner du poddbloggen och kan köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

Följ oss på Instagram och Facebook

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

213. Journalskrivning vid integrerad primärvård. Integrerad primärvård del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald

213. Journalskrivning vid integrerad primärvård. Integrerad primärvård del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald

August 9, 2021

Journalskrivning vid integrerad primärvård.

Integrerad primärvård del 3.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå

Gäster:

Nicola Silberleitner leg. psykolog, är verksam vid en vårdcentral i Uppsala.

Anneli Farnsworth von Cederwald leg. psykolog och industridoktorand på Linnéuniversitetet, arbetar på en vårdcentral i Malmö.

 

Detta är ett guldkorn från avsnitt 213.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Vad är syftet med journalanteckningarna som man skriver?
 • Hur behöver man skriva för att uppfylla syftet, mitt varför, med journalanteckningarna?
 • Vilken tid lägger man på journalskrivningen i integrerad primärvård?
 • Vad kan jag plocka bort som inte är till gagn, inte är kliniskt relevant?
 • Var ligger tyngden vid journalskrivningen?
 • Vilka fyra delar finns i journalen?
 • Hur hanterar man diagnostisering vid journalskrivningen i integrerad primärvård?
 • Vilka diagnoskoder är användbara?
 • Hur långa behöver journalanteckningar vara?

 

Här finner du poddbloggen och kan köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

Följ oss på Instagram och Facebook

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

212. Hög tillgänglighet i integrerad primärvård. Integrerad primärvård del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald

212. Hög tillgänglighet i integrerad primärvård. Integrerad primärvård del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald

August 2, 2021

Hög tillgänglighet i integrerad primärvård.

Integrerad primärvård del 2.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå

Gäster:

Nicola Silberleitner leg. psykolog, är verksam vid en vårdcentral i Uppsala.

Anneli Farnsworth von Cederwald leg. psykolog och industridoktorand på Linnéuniversitetet, arbetar på en vårdcentral i Malmö.

 

Detta är ett guldkorn från avsnitt 212.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Hur skapar man hög tillgänglighet i primärvården? 
 • Varför ska man ha hög tillgänglighet i primärvården?
 • Vilka strategier använder man för att öka tillgängligheten i primärvården?
 • Hur lägger man upp  sina tidsböcker och schemat för at för att slippa väntelistor?
 • Finns det sätt att slippa konflikt mellan vad patienten efterfrågar och vad man erbjuder?
 • Hur behöver man schemalägga för att erbjuda en tid inom vårdgarantin?
 • Vad är omedelbara tider och senarelagda tider?
 • Hur lång är en session eller ett möte?
 • När och hur lägger man upp planen för nästa besök?
 • Går det att förenkla bedömningen av när, och till vem, och  för vad,  patienten behöver komma?
 • Hur tar man vara på motivationsfönstret?
 • Vad är skillnaden mellan behandlingsprincipen och tillgänglighetsprincipen?
 • Hur balanserar man individens hälsa och folkhälsa?
 • Vad är populationsbaserad vård?
 • Vilken funktion fyller triagering vid hög tillgänglighet?
 • Vilka två typer av triagering används vid integrerad primärvårdshälsa?

 

Här finner du poddbloggen och kan köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

Följ oss på Instagram och Facebook

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

211. Vad är integrerad primärvårdshälsa? Integrerad primärvård del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald

211. Vad är integrerad primärvårdshälsa? Integrerad primärvård del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald

July 26, 2021

Vad är integrerad primärvårdshälsa?

Integrerad primärvård del 1

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå

Gäster:

Nicola Silberleitner leg. psykolog, är verksam vid en vårdcentral i Uppsala.

Anneli Farnsworth von Cederwald leg. psykolog och industridoktorand på Linnéuniversitetet, arbetar på en vårdcentral i Malmö.

 

Detta är ett guldkorn från avsnitt 211.

Du hittar också ett annat guldkorn i IGTV på Bli en bättre behandlares Instagram.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Vad är integrerad primärvård?
 • Varför behövs både färdigheter och struktur?
 • Och vad behövs för att få ett fungerande vårdförlopp med bred kompetens?
 • Vad menas med begreppen samsyn, samverkan och samordning?
 • Om det brister i samsyn, vad händer då?
 • Vad skiljer samverkan från samarbete?
 • Varför är det nödvändigt med organisatoriska rutiner i den rullande verksamheten?
 • Vilken kompetens kan hjälpa patienten på bästa sätt och hur koordinerar och samordnar man resurserna?
 • Vad är beteenderelaterad ohälsa?
 • Och vad är beteendeförändring?
 • Tänk att få slippa släcka bränder, och att istället få förebygga och hantera ohälsa! Att vaska fram det roliga med att arbeta inom primärvården.

 

Här finner du poddbloggen och kan köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

210. Makt och privilegier i psykoterapi: Bra att veta för dig som behandlare del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Malin Fors

210. Makt och privilegier i psykoterapi: Bra att veta för dig som behandlare del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Malin Fors

July 19, 2021

Makt och privilegier i psykoterapi:

Bra att veta för dig som behandlare del 3. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå

Gäst: Malin Fors leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och psykoanalytiker (IFPS) i Hammerfest, Norge. Hon arbetar vid Finnmarkssykehuset, har en egen praktik samt är lektor vid UiT, Norges arktiske universitet.:

 

Detta är ett guldkorn från avsnitt 210.

Du hittar också ett annat guldkorn i IGTV på Bli en bättre behandlares Instagram.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Ju mer privilegierad, ju mer blinda fläckar. Vad säger studier om detta?
 • Vad säger fyrfältaren ”Relativa privilegiers matris”?
 • Hur kan det bli när privilegier är i terapeutens favör?
 • Hur kan det bli när privilegierna är i patientens favör?
 • Hur kan vi förstå när vi själv som hjälpare hamnar i en av dessa grupper?
 • Hur gör vi när vi ska hitta våra blinda  fläckar?
 • Vilka misstag kan vi lära oss av?
 • Hur kan du lära dig om dina egna blinda fläckar..och samtidigt vara förlåtande?

 

Här finner du poddbloggen och kan köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

209. Makt och privilegier i psykoterapi: Bra att veta för dig som behandlare del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Malin Fors

209. Makt och privilegier i psykoterapi: Bra att veta för dig som behandlare del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Malin Fors

July 12, 2021

Makt och privilegier i psykoterapi:

Bra att veta för dig som behandlare del 2. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå

Gäst: Malin Fors leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och psykoanalytiker (IFPS) i Hammerfest, Norge. Hon arbetar vid Finnmarkssykehuset, har en egen praktik samt är lektor vid UiT, Norges arktiske universitet.:

 

 

Detta är ett guldkorn från avsnitt 209.

Du hittar också ett annat guldkorn i IGTV på Bli en bättre behandlares Instagram.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

 • Ju mer privilegierad, ju mer blinda fläckar. Vad säger studier om detta?
 • Vad säger fyrfältaren ”Relativa privilegiers matris”?
 • Vad innefattar grupperna med likheter i privilegier och likheter i ickeprivilegier?
 • Hur kan vi förstå när vi själv som hjälpare hamnar i en av dessa grupper?
 • Hur gör vi när vi ska hitta våra blinda fläckar?
 • Vilka misstag kan vi lära oss av?
 • Hur kan du lära dig om dina egna blinda fläckar.…och samtidigt vara förlåtande?

 

Här finner du poddbloggen och köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App